دوره چهره پردازی مردانه

( گریموری )

مهارتهائی که هنرجو در این دوره آموزش می بینند به شرح زیر می باشد :

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار
آشنایی با بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار
استفاده از روپوش تمیز رنگ روشن
آشنایی با جعبه کمک های اولیه و اصول استفاده از آن
آشنایی با مواد شیمیایی در حین کار و خطرات ناشی از آن
آشنایی با حوادث شغلی و اصول پیشگیری از بروز آن
آشنایی با مواد ضد عفونی کننده و پاک کننده دست و صورت
آشنائی با نور مناسب
شناسایی اصول ضد عفونی کردن محیط کار
شناسایی اصول ضد عفونی کردن ابزار کار

شناخت رنگ نور و روانشناسی رنگها در چهره پردازی :

آشنائی با رنگ های اصلی و فرعی
شناسائی اصول کاربرد رنگ های اصلی و فرعی
آشنائی با چرخه رنگ
شناسائی اصول درجه و نوع رنگ
آشنائی با روان شناسی رنگ
آشنائی با رنگ های گرم و سرد
آشنائی با رنگ های خنثی
شناخت ترکیب رنگها
آشنائی با علم نور
آشنائی با قانون تابش و باز تابش
آشنائی با قانون کره و استوانه در حجم سازی
شناسائی اصول قانون کره و استوانه در حجم سازی
آشنائی با نحوه نورپردازی اتاق گریم

آموزش تشخیص و تطبیق ریش و سبیل با فرم چهره وشناخت انواع مدل های ریش و سبیل :

آشنائی با خصوصیات اخلاقی چهره گرد
آشنائی با خصوصیات اخلاقی چهره کشیده
آشنائی با خصوصیات اخلاقی چهره مثلث
آشنائی با خصوصیات اخلاقی چهره مربع
آشنائی با خصوصیات اخلاقی چهره لوزی
آشنائی با تطبیق ریش و سبیل با فرم چهره
شناسائی اصول تطبیق ریش و سبیل با فرم چهره
آشنائی با ریش مناسب با چهره گرد

شناسائی اصول ریش مناسب با چهره کشیده
آشنائی با سبیل مناسب با چهره کشیده
آشنائی با ریش مناسب با چهره مثلث با قاعده بالا
شناسائی اصول ریش مناسب با چهره مثلث با قاعده بالا
آشنائی با ریش مناسب با چهره مربع
شناسائی اصول ریش مناسب با چهره مربع
آشنائی با ریش مناسب با چهره لوزی
شناسائی اصول ریش مناسب با چهره لوزی
آشنائی با ریش مناسب با چهره مثلث با قاعده پائین
شناسائی اصول ریش مناسب با چهره مثلث با قاعده پائین

آموزش جوان سازی و مسن سازی چهره با تکنیک سایه و روشن :

آشنائی با جوان سازی چهره
شناسائی اصول جوان سازی چهره
آشنائی با حجم ها در چهره جوان
شناسائی اصول حجم ها در چهره جوان
آشنائی با رنگ ها در چهره جوان
شناسائی اصول رنگ ها در چهره جوان
آشنائی با پیرایش موئین چهره در افراد جوان
شناسائی اصول پیرایش موئین چهره در افراد جوان
آشنائی با حجم ها در چهره افراد مسن
شناسائی اصول حجم ها در چهره افراد مسن
آشنائی با رنگ ها در چهره افراد مسن
شناسائی اصول رنگ ها در چهره افراد مسن
آشنائی با خطوط در چهره مسن
شناسائی اصول خطوط در چهره مسن
آشنائی با پیرایش موئین چهره در افراد مسن
شناسائی اصول پیرایش موئین چهره در افراد مسن

آموزش انجام متعادل سازی موی سر و صورت :

آشنائی با ایجاد تناسب بین رنگ مو و سن فرد
آموزش ایجاد تناسب بین رنگ مو و سن فرد
آشنائی با مدل دادن به موی مناسب با سن
آموزش مدل دادن به موی مناسب با سن
آشنائی با مدل دادن به موی متناسب با شغل
آموزش مدل دادن به موی متناسب با شغل
آشنائی با مدل دادن به موی متناسب با شخصیت اخلاقی
آموزش مدل دادن به موی متناسب با شخصیت اخلاقی
آشنائی با مدل دادن به موی سر فرد عجول
آموزش مدل دادن به موی سر فرد عجول
آشنائی با مدل دادن به موی سر فرد آرام

آموزش مدل دادن به موی سر فرد آرام
آشنائی با مدل دادن به موی فرد عصبانی
آموزش اصول مدل دادن به موی فرد عصبانی
آشنائی با مدل دادن به موی فرد افسرده
آموزش شناسائی اصول مدل دادن به موی فرد افسرده
آشنائی با مدل دادن به موی فرد کم عقل
آموزش مدل دادن به موی فرد کم عقل
آشنائی با مدل دادن به موی فرد عاقل
آموزش مدل دادن به موی فرد عاقل
آشنائی با استفاده از مو ریزه جهت پرپشت کردن مو در افراد کم مو
آموزش اصول استفاده از مو ریزه جهت پرپشت کردن مو در افراد کم مو

آموزش شخصیت پردازی با تکنیک سایه و روشن :

آموزش ایجاد میمک صورت فرد عاقل
آشنائی با میمک صورت فرد مریض
آموزش ایجاد میمک صورت فرد مریض
آشنائی با میمک صورت فرد مثبت و فرد منفی
آموزش ایجاد میمک صورت فرد مثبت و فرد منفی

آموزش کاربرد انواع وسایل لیفتینگ در ایجاد لیفت چهره :

آشنائی با خطوط و چین و چروک در چهره
آموزش ایجاد خطوط و چین و چروک در چهره
آشنائی با روش لیفتینگ موقت
آموزش روش لیفتینگ موقت
آشنائی با پاک کردن چسب لیفتینگ از روی پوست و مو
آموزش اصول پاک کردن چسب لیفتینگ از روی پوست و مو

آموزش پوشاندن ماه گرفتگی و لک بر روی چهره :

آشنائی با خنثی کردن رنگ ماه گرفتگی
آموزش خنثی کردن رنگ ماه گرفتگی
آموزش نحوه پوشاندن ماه گرفتگی و محو کردن موقت آن
آشنائی با نحوه ایجاد کردن ماه گرفتگی در چهره
آموزش شناسایی اصول ایجاد کردن ماه گرفتگی در چهره
آموزش درست کردن لک
آشنائی با خنثی کردن رنگ لک
آموزش خنثی کردن رنگ لک
آشنائی با پوشاندن لک و محو کردن موقت آن
آموزش پوشاندن لک و محو کردن موقت آن
آشنائی با ایجاد لک بر روی چهره
آموزش ایجاد لک بر روی چهره
آشنائی با آفتاب سوختگی بر روی چهره
آموزش ایجادآفتاب سوختگی بر روی چهره
آشنائی با پوشاندن جای سوختگی با فن
آموزش پوشاندن جای سوختگی با فن
آشنائی با ایجاد سوختگی در چهره با فن
آموزش ایجاد سوختگی در چهره با فن
آموزش فیکس کردن چهره

Rating: 4.0. From 1 vote.
Please wait…