نوشته های برچسب شده 'پس چرا بعضی از افراد بر این باورند که تراشیدن سر باعث پر پشتی موها می شود'

جلو گیری از ریزش مو با کوتاه کردن موها و یا تراشیدن سر

نوشته شده توسط:

آیا کوتاه کردن موها و یا تراشیدن سر از ریزش مو جلوگیری می کند؟

جلوگیری از ریزش مو با تراشیدن سر

 

 اکثر مردم هنوز باور دارند که جلوگیری از ریزش مو با تراشیدن سر محقق می شود و ما در این مقاله مختصر به واقعی یا غیر واقعی بودن این ادعا یا باور می پردازیم تا این موضوع برای آنهایی که می خواهند این کار را انجام دهند روشن شود .

اگر دچار ...

ادامه مطلب →
4